Utilitats > Fitxers > Importa d'Omega MS-DOS

Els usuaris d'Omega MS-DOS, versió 4.00 i posteriors, poden importar amb gran facilitat la major part de la seva base de dades. Executant aquesta funció, WinOmega agafarà tota la informació dels seus fitxers d'articles, clients, proveïdors, agents, factures, albarans, agenda, famílies, components i formes de pagament, més la relació d'articles comprats per un client i els clients que compren un article.

No són importades, tanmateix, les dades de l'històric de recepcions i mailing, que es poden deixar emmagatzemats al programa antic a efectes de consulta. En cas de necessitat, sempre és possible traslladar un text de mailing des d'Omega MS-DOS mitjançant l'ús del porta-retalls: Marqueu-ne el text amb la funció Copiar i després el recupereu amb la funció Enganxar.

Si teniu instal·lat Omega MS-DOS en una carpeta distinta de C:\Omega, premeu el botó Carpeta per a seleccionar-la, abans d'efectuar-ne la importació.

Comproveu que el programa Omega MS-DOS està tancat abans de clicar al botó Importa.

Aquesta funció pot ser executada tantes vegades com vulgueu, ja que en cada ocasió us actualitzarà els fitxers en funció dels canvis que haureu introduït des d'Omega MS-DOS a partir de la darrera operació d'importar, de manera que podeu simultaniejar durant un temps l'ús de tots dos programes. No és possible el procés invers, és a dir, el traspàs de dades des de la versió Windows a la versió DOS.

Per protegir la integritat de les dades d'usuari, aquesta funció no està operativa quan hi ha més d'un punt a la xarxa amb el programa obert.

Nota: En importacions repetides caldrà tenir en compte, tanmateix, que els camps equivalents són sobreescrits, de manera que si heu modificat algun registre de WinOmega en un camp que també existeixi a Omega MS-DOS, llavors perdreu aquesta informació a la següent operació d'importar.