Utilitats > Fitxers > Reindexa

WinOmega empra una col·lecció de fitxers auxiliars per a mantenir ordenada la vostra base de dades segons els diferents criteris disponibles. Els fitxers índex són actualitzats en temps real a mesura que aneu introduint canvis a les diferents pantalles del programa, i per tant no els cal cap mena de manteniment.

Això no obstant, després de nombroses operacions de lectura i escriptura, accidentalment, algun d'aquests fitxers pot resultar malmès, amb implicacions no només a l'ordenació de les dades sinó també de vegades a l'obertura dels fitxers principals. Un símptoma clar d'aquesta situació és l'aparició d'un missatge en anglès dient Index is out of date.

Altres situacions típiques en què es poden corrompre els índexs són (1) Quan es produeix un tall del subministrament elèctric o baixada de tensió, (2) En cas que es tanqui anormalment el programa a conseqüència d'haver-se penjat el sistema o d'un descuit de l'usuari (3) Quan es restauren còpies de seguretat parcials (només dels fitxers de dades sense els índexs), i (4) Quan es treballa en xarxa i es produeix algun problema de col·lisió de dades.

Mitjançant aquesta funció el mateix usuari podrà resoldre fàcilment aquest problema. Feu, doncs, un reindexat quan es presenti alguna anomalia relacionada amb els índexs o amb la correcta ordenació de les dades, o quan hi hagi dificultats per a obrir un fitxer. Altrament, no hi ha cap necessitat d'emprar-la.

Premeu el botó Inicia i el programa reconstruirà la totalitat dels fitxers índex a partir dels existents, per tal que quedin de nou sincronitzats amb les vostres dades.

Si treballeu a una xarxa local, és molt recomanable efectuar aquesta operació a l'ordinador principal o servidor de fitxers i, en qualsevol cas, tancar abans altres sessions del programa que poguessin estar en execució als altres punts de la xarxa.

L'aparició d'un missatge dient Error en indexar més un nom de fitxer indica que el programa ha trobat algun problema durant el procés. Reinicieu el sistema, i intenteu-ho de nou.

A la part inferior del quadre de diàleg el programa anirà mostrant en temps real cadascuna de les operacions, amb la data i l'hora. Cliqueu el botó Copia per a copiar l'informe al porta-retalls.

Indexat total: En certs casos, a causa del pèssim estat d'algun dels índexs (o fins i tot del mateix fitxer de dades), podria no haver-n'hi prou amb una simple reconstrucció d'índexs. Llavors cal crear-los a partir de zero, prescindint dels anteriors. Marqueu la casella Indexat total i repetiu el procés si no haguéssiu pogut resoldre el problema amb un reindexat normal. El programa realitzarà les operacions següents: (1) Esborrat previ dels índexs antics. (2) Còpia de seguretat dels fitxers de dades a la carpeta Temp a sota de la de treball. (3) Reconstrucció completa dels fitxers de dades en un intent de resoldre eventuals anomalies internes. (4) Compactat dels fitxers de dades i, si s'escau, augment de la seva mida de bloc, (5) Creació dels nous fitxers índex, i (6) Supressió de la protecció de només lectura a tots els fitxers del programa i d'usuari. Aquest procés, en determinades ocasions, podria alterar el criteri d'ordenació Natural d'alguns fitxers. Per precaució, en aquest cas, el programa crearà una còpia de seguretat dels vostres fitxers de dades a la carpeta Temp per sota de la carpeta de treball.

Si després d'un indexat total continués apareixent algun missatge d'error, repetiu el procés. Si el problema persisteix, preneu nota del nom del fitxer danyat i accediu a la funció Repara.

Amb fitxers de gran longitud i/o en equips lents, l'operació de reindexat pot necessitar un temps considerable, més encara si s'efectua un indexat total. Observeu la barra de progrés per a tenir-ne una idea de la durada.